Bjerkli Gård, Straumfjordnes, 9151 Storslett         Tlf. 777 65 450         E-post: paal@bjerkli-gard.no
 
Landbruk i Nordreisa


Landbruket er en viktig bærebjelke i Nordreisa kommune. Pr. oktober 2004 var det 97 bruk i drift. 25 bruk med melkekyr, 15 med geit og 54 med sau, samt noen bruk som bare har grovforproduksjon. Brukene disponerer totalt 18170 da. Landbruket i nordreisa har et aktivt og relativt ungt miljø. Dyktige folk i administrative stillinger ved kommunens og fylkets landbrukskontor, forsøksringen, samt Tines produksjonstjeneste har nok sin del av æren for stabilitet i næringen og at yngre krefter ser muligheten til å overta drifta ved generasjonsskifter. De siste årene har det vært generasjonsskifte på minst 6 store bruk. Nybygg og utvidelser ser man også i stor grad. Antall dyr pr gård ligger godt over landsgjennomsnittet.

Inntil midten av 1980- tallet hadde Nordreisa eget meieri som b.l.a. var landskjent for sin gode geitost. Dette er nok en av grunnene til at melkebønder i Nordreisa har et sterkt eierforhold til TINE. Et topp moderne slakteri der det drives med videreforedling finnes óg i kommunen. Dette gir kort transport av dyr både før og etter slakt, som igjen medfører at bonden kan plukk-slakte færre individ om gangen, og med det ha større fortjeneste.

Mer om landbruket i Nordreisa finner du på kommunens hjemmesider.

 

 

Til startsiden
Melkeproduksjon
Litt historie
Kjøttproduksjon
Bildegalleri
Jordbruket i Nordreisa
Nyttige lenker
Kontaktinfo
Gjestebok
 
  Webdesign: Bjerkli Bilde&Design